ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้

825 views

( ขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ ออนไลน์ : https://www.thairath.co.th/news/local/1919916 )

การเคลื่อนไหว หัวใจสำคัญที่สุด คือมีเป้าหมายทางการเมือง อำนาจของการเมืองในขบวนการเคลื่อนไหว คือกระแสนิยม การเป็นคนหนุ่มสาว มักสนใจแค่อุดมคติตนเอง หรือ สิ่งที่ตนองเชื่อ เลือก เป็นหนทาง และละเลย ความสนใจ ความคิด ความเชื่อคนอื่น นั่นคือหนทางที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ ถูกตัดขาด จากกระแสสังคม

การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญามาก ว่าอะไร ควรทำ และยังไม่ควรทำ และการเมือง ก็สะท้อนวิธีคิด คนทำงานการเมืองหรือคนนำ หรือ อาจจะทั้งขบวนด้วย

การอ้างความรุนแรงจากฝั่งรัฐ การอ้างสากลเค้าทำกันปกติ  ไม่ใช่เหตุผลที่น่ารับฟัง เพราะนั่นสะท้อนว่า เราไม่ได้สนใจ ความจริงในความรู้สึกนึกคิดของสังคม การละเลยเช่นนี้ ก็ไม่ต่างจาก ขบวนการฝ่ายอื่นที่ทำๆ มาตลอด และไม่ต่างจากฝ่ายรัฐ ที่ลุแก่อำนาจในปัจจุบัน

เราเอ่ยปาก ถึงการเปลี่ยนแปลง มโนภาพจากแนวคิด การเคลื่อนไหว ต้องเห็นชัดในหนทางเหล่านี้ ไม่ใช่ หยิบ ฉวย สะเปะสะปะ มาเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่สุดท้าย ก็ดูน้อมแน้ม จับต้องไม่ได้จริง หรือเยียวยาปัญหาอะไรไม่ได้เลย สุดกู่ไปกับอารมณ์ตัวเอง แบบไร้วุฒิภาวะทางการเมือง....


ถ้าเราต้องการแนวร่วมที่หนักแน่น ชัดเจน เราก็ต้องหนักแน่น ชัดเจน ... ไม่กระโดดลงหลุมพรางตัวเอง

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th