แถลงการณ์ นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

649 views

แถลงการณ์ นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

(STATEMENT BY THE NORTHEASTERN WRITERS FOR DEMOCRACY: NEW4D)

..........................................................................................................

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสียงข้างมากมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีคำร้องกู้เงินว่า ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติรับคำร้องและจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

เรา - กลุ่มนักเขียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยและความหลากหลาย มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

หนึ่ง เราขอคัดค้านกระบวนการตัดสินยุบพรรคการเมืองทุกกรณี ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะยึดมั่นในแนวคิด ความเชื่อหรืออุดมการณ์ใด เพราะกระบวนการดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกให้คนในสังคม และกระบวนการพิจารณาตัดสินทุกขั้นตอนเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มิหนำซ้ำ กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการมอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่องค์กรอิสระเพื่อลิดรอนทำลายสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

สอง ขอให้รัฐบาลทหารยุติการสร้างวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยก คุกคาม ทำลาย และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนและคนเห็นต่างทางการเมืองในทุกกรณี

สาม ขอให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อลดทอนอำนาจรัฐหรือองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน และเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

ขอแสดงความนับถือและฮักแพง

นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

[THE NORTHEASTERN WRITERS FOR DEMOCRACY: NEW4D]

21 กุมภาพันธ์ 2563

 

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th