โครงการ First Pin “ปักหมุดจุดเผือก”

405 views

ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ 500 จุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากโครงการ First Pin “ปักหมุดจุดเผือก” พร้อมการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคืเครือข่ายในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562เวลา 10.30 – 13.00 น.

ณ ลานกิจกรรมชั้น  M ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะ มาร์เก็ต

แบงคอก ราชประสงค์  ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิลด์

 

ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการรวบรวมดาต้าพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะจากปฏิบัติการของประชาชน พบกับการเปิดข้อมูลครั้งสำคัญในการสร้างเมืองให้ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง  ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เตรียมเปิดดาต้าจุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานครกว่า 500 จุดที่ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน First Pin “ปักหมุดจุดเผือก” ค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ หรือในชุมชน ผ่าน โปรแกรมแจ้งเหตุ Chat bot ทีมเผือกในแอพพลิเคชั่นไลน์ตลอด 2  เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งเตรียมเปิดตัวเครือข่ายจากรัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พร้อมจะนำข้อมูลจุดเสี่ยงไปแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

สืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีสากล ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงซึ่งได้ทำงานรณรงค์ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ผุดแคมเปญ First Pin “ปักหมุดจุดเผือก” ค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ หรือในชุมชน โดยเปิดให้ประชาชนสามารถร่วมปักหมุดจุดเผือกผ่าน โปรแกรมแจ้งเหตุ Chat bot ทีมเผือกในแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยผลปรากฏว่าตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมามีประชาชนได้ร่วมปักหมุดจุดเผือกมากถึง  500 หมุดทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นข้อมูลตั้งต้นที่ภาคีเครือข่ายจะผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

และในโอกาสนี้เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงซึ่งประกอบด้วย องค์การ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (ActionAid)  แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล   เครือข่ายสลัมสี่ภาค  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เครือข่ายสถาปนิก นักผังเมือง เครือข่ายคนเมือง Shma SoEn, , Big Trees, Urban Creature ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดข้อมูล 500 จุดเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในพื้นที่กทม. พร้อมทั้งการเปิดตัวแนวร่วมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะนำข้อมูลหมุดไปแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 62 นี้ ที่ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ประตูน้ำ ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิลด์) เวลา 10.30  – 13.00 น. โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังนี้

 

•              การกล่าวเปิดงานโดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคุณเทาฮีด อิบเน่ ฟาริด ผู้อำนวยการองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย

 

•              พบกับการจัดแสดงนิทรรศการเปิดจุดเสี่ยงผ่านจอ LCD ที่ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถค้นหาจุดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศรอบกรุงเทพและปริมณฑล 500 จุดด้วยตนเอง

 

•              ร่วมเรียนรู้วิธีสังเกตพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ของตนเองและเรียนรู้การใช้งานผ่านโปรแกรมแจ้งเหตุ Chat bot ทีมเผือกในแอพพลิเคชั่นไลน์

 

•              พบกับการมอบข้อมูลแผนที่ยักษ์ 500 จุดเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการนำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

•              พบกับเวทีเสวนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “เปิดดาต้าปักหมุดจุดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ 500 จุด รอบกทม.และปริมณฑล สู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม”  วิทยากรเข้าร่วมเสวนาโดย

 

-               ดร. วราภรณ์ แช่มสนิท  ผู้แทนเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

ที่จะเปิดข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงจากการปักหมุด 500 จุด พร้อมทั้งร่วมเสนอข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 

-               คุณยศพล บุญสม ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Shma ที่จะมาพูดถึงรูปแบบของเมืองทื่ปลอดภัยที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ทันที

 

-               ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและ จราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ที่จะมาเปิดเผยถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการช่วยเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง และแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ความปลอดภัยในการใช้ชิวิตของประชาชนของหน่วยงานรัฐ

 

-               ตัวแทน “ทีมเผือก”

 

-               ตัวแทน กทม.

-               พ.ต.อ. กัมพล รัตนประทีป ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

ครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่จะมาเปิดนโยบายในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการจัดตั้งสายตรวจ การลงทำงานในพื้นที่เสี่ยงต้นแบบที่ได้รับแจ้งอย่างทันที และแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรมในอนาคตของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย

 

-               ผศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่จะมาเปิดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเปิดแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

 

 

•              พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปักหมุดกับทีมเผือกภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันสร้างพลังปักหมุดเพื่อสร้างเมืองที่ปลอดภัย

 

หมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร 080-970-7492 , 088-453-9114

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th