ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “เปิดผลการประเมินนโยบายด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ต ปี 2562”

715 views

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

“เปิดผลการประเมินนโยบายด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ต ปี 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง Victor 3 ศูนย์ประชุม Victor Club

อาคาร FYI Center ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

ขณะที่ภาคธุรกิจในระดับโลกกำลังปรับตัวให้การดำเนินกิจการเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น ซูเปอร์มาร์เก็ตในภาคธุรกิจค้าปลีกไทยซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ ยังคงเผชิญความท้าทายในการยกระดับนโยบาย แก้ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกษตรกร แรงงานและคนบนเส้นทางอาหารจำนวนมากยังเสี่ยงต่อภาวะยากจนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับความตื่นตัวของผู้บริโภคที่เริ่มสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารที่วางขายทั่วไปมีความเป็นธรรมและยั่งยืน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  โครงการกินเปลี่ยนโลก และองค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย ซึ่งรวมตัวกันในนาม 'ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก' ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดยสหภาพยุโรปและสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวผลการประเมินนโยบายด้านสังคม (Supermarkets Scorecard) ของ 8 ซูเปอร์มาร์เก็ตในไทย ปี 2562” เพื่อติดตามความคืบหน้าในการยกระดับนโยบายด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ตไทยเพื่อให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณนวพร อีเมล Nsupawitkul@oxfam.org.uk

www.dearsupermarkets.com และ เพจ facebook.com/dearsupermarkets

 

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/2O476G8

 

 ///

 

กำหนดการงานแถลงข่าว

“เปิดผลการประเมินนโยบายด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ต ปี 2562”

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง Victor 3 ศูนย์ประชุม Victor Club

อาคาร FYI Center ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

10.00 น. – 10.30 น.       ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 น. – 10.45 น.      แนะนำงานรณรงค์ “ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก” และวัตถุประสงค์

10.45 น. –  11.00 น.     นำเสนอแนวโน้ม ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารในประเทศไทยและ  

                                     ต่างประเทศ ความสำคัญและบทบาทของซูเปอร์มาร์เก็ตในการส่งเสริมระบบอาหารที่

                                     ยั่งยืน

11.00 น. – 11.20 น.      นำเสนอกรอบวิธีการประเมิน และเปิดผลการประเมินนโยบายด้านสังคมของ

                                     ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarkets Scorecard) ปี 2562 รวมทั้งข้อสังเกตจากการประเมิน

11.20 น. – 11.40 น.      ข้อเสนอแนะต่อซูเปอร์มาร์เก็ต

11.40 น. – 12.00 น.      ช่วงแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ

 

การเดินทาง

รถยนต์: สามารถจอดรถได้ที่อาคาร FYI Centre ชั้น B1 - B3

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ทางออก 1 (100 เมตรจากอาคาร)

รถประจำทาง: สาย 22 45 102 109 113 115 116 149 173 180 519 544

 

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th