Landbridge

634 24 Jan 2024

เป็นข่าวคราวที่ทำให้คนไทยกลับมาดูข่าวสารกันมากขึ้น เพราะโครงการนี้ มีมูลค่ามหาศาลและมีการคาดเดา หรือ คะเน ผลที่จะเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ มหาศาล คือโครงการสร้างทางลัด ทางเรือสินค้าระหว่าง 2 มหาสมุทร คือ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย กับอ่าวไทย มหาสมุทรแปซิฟิก ความน่าสนใจที่คนไทยติดตามคือ เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง  จากโคตรอภิมหาโครงการนี้ ?

จากแต่เดิม คือ ขุดคอขอดกระ ซึ่งถูกต่อต้านมาตลอด จากประชาชน และบางหน่วยงานรัฐ ทำให้เกิดโครงการใหม่ คือ แลนด์บริดจ์ (
Landbridge)  หรือระบบขนส่งหลายรูปแบบเพื่อนำสินค้าข้ามฟาก จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเท่าที่คิดออก ก็จะมี 3 ทาง คือ ระบบรถราง ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และ ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ และในทางปฏิบัติจริงๆ ยังต้องมีโครงการต่อเนื่องอีกมากมาย ทั้งกับ ทั้ง 2 ฝั่ง คือ ระนองและชุมพร และ ยังมีต้องมีโครงการต่างๆ ระว่างทาง โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรือ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีตลาดส่งออก หรือนำเข้า เพราะการมีท่าเรือ ก็คือการมีโอกาส นำเข้า-ส่งออก ที่สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น

ที่มากกว่านั้น หลายคนวิเคราะห์ไปถึง การยกฐานะขึ้นมาเจรจากับ รัฐบาลและกลุ่มนักธุรกิจจีนด้วย เพราะจีนทั้งนำเข้าและส่งออกมหาศาล ระบบท่อน้ำมัน พลังงาน ที่ส่งตรงผ่านไทยจากระนองไปยังจีนได้ ซึ่งจะทำให้จีนลดต้นทุนมหาศาล หลายคนจึงวิเคราะห์ถึงโอกาสที่ไทยจะได้เจรจาแลกประโยชน์กับจีนได้อย่างมหาศาล

ส่วนกลุ่มธุรจกิจชาติอื่นๆ จะสนใจใช้บริการทางลัด ไทยแลนด์บริดจ์ นี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่า มันจะคุ้มทุนไหม เพราะการจัดการที่ต้องยกขึ้น ยกลงหลายรอบ ล้วนแต่ เกิดต้นทุนเพิ่ม ก็ต้องมาหัก ตัด ลบ ว่า คุ้มไหม นานแค่ไหน

และคำถามที่ถามกันอีก คือ ถ้าโครงการผ่าน ไทยก็ต้องลงทุน ขุดทะเล ทำท่าเรือน้ำลึก ทั้งสองฝั่ง แล้วจะคุ้มไหม ? มีคำถามเพิ่มมาว่า ระนอง ณ ปัจจุบันนี้ก็พอมีแล้ว ท่าเรือน้ำลึก แล้ว บริหารจัดการได้ไหม เป็นอย่างไร ก่อนจะขายต่อ ลงทุนเพิ่ม

นี่ยังไม่ได้หันมาถาม ในมุม
NGOs และกระแสชาวบ้านที่รวมตัวคัดค้าน ว่าเขาคิดอย่าไร ถ้าคนผลักดันทำการบ้านมาน้อย ไม่ทะลุปรุโปร่งไม่ทำการบ้านให้ชัดๆ ก็จะตอบคำถามไม่ได้ โจทย์ของ NGOs หรือ ชาวบ้าน ไม่มีอะไรมาก
 
1 ใครได้ประโยน์ ตรงๆ ใครได้แอบแอบแฝง อาทิ งานวิจัยต่างๆ งานศึกษาผลกระทบ พวกเก็งกำไรที่ดิน มีใครบ้าง และ รัฐบาลเอื้อให้ใคร กลุ่มไหน หรือ ไม่อย่างไร นักการเมือง พรรคการเมือง คนไหน พรรคใด ได้ประโยชน์มากที่สุด
2 ผลกระทบ ต่างๆ ทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส หรือ ความสูญเสียทาสงเศรษฐกิจ มีไหม กระทบกับใคร กับเสียประโยชน์ ใครโดนหนัก
3 เมื่อคลี่ภาพออกหมดแล้ว ตั้งแต่ งานศึกษา การขยายโครงการต่อเนื่อง กลุ่มทุนต่างๆ และรายได้ที่รัฐและประชาชน ได้รับมีอะไรบ้าง มากแค่ไหน และ สรุป ความคุ้มทุน มีหรือ ไม่มี ?

มีเรื่องหนึ่งที่ เราต้องเข้าใจตรงกันให้ได้ คือ มีคนได้ประโยชน์ ก็ต้องมีคนเสียประโยชน์ คำถาม คือ รัฐเอาแต่พูดเรื่องประโยชน์ แต่ไม่เคยเอ่ยถึง คนที่เสียประโยชน์ หรือ สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง หลายคน อ้างว่า ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งก็ต้องถามกลับว่า ที่ผ่านมาส่วนร่วม เคยให้อะไรบ้าง กับผู้สูญเสีย จาก อภิมหาโครงการต่างๆ

กรณีจังหวัดระยองกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมชายทะเล เมืองที่มีแต่คนแปลกหน้ามาขายแรงงาน แล้วคนระยองดั้งเดิม ย้ายไปอยู่ไหน มีชีวิตอย่างไร รวมถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสุข ความมั่นคง ความหมายของการมีชชีวิต ของคนระยอง หรือ คนในประเทศนี้เป็นอย่างไร

เท่าที่ผม เฝ้ามองเพื่อ ฟังประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายคัดค้านถาม และกับการตอบของฝ่ายสนับสนุน เป็นอย่างไรบ้าง ใจผมจริงๆ อยากให้ประเทศนี้ก้าวเดินไปหน้าเสียที เราผจญกับความล่าช้า ความไม่พรั่งพร้อมร่วมกันของทุกฝ่ายมานาน เสียโอกาส เสียแล้วเสียอีก การคัดค้านตรวจสอบ ไม่ใช่เพื่อถ่วงประเทศนี้ให้ หยุดให้จม แต่ตรวจสอบเพื่อทำให้เห็นทางออก ทางเลือก หรือ ปัญหา ผลกระทบ ต่างๆ เท่านั้น  

Contact Information

  • : มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  • : webmaster@thaingo.org
  • : 082 178 3849
  • : www.thaingo.in.th

Thai NGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม