ประชาสัมพันธ์

Request for Quotation: Peace Corps Thailand

Request for Quotation: Peace Corps Thailand plans to host a  “Continuing Medical Education (CME) Conference 2018” for Peace Corps staff in Chiang Mai on August 20-24, 2018 ...

1258 16 Jan 2018

ขอเชิญชวนร่วมมาใช้สิทธิเสียง เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. เพื่อทวงสิทธิ เสรีภาพที่ถูกยึดไป

ขอเชิญชวนร่วมมาใช้สิทธิเสียง เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. เพื่อทวงสิทธิ เสรีภาพที่ถูกยึดไป เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นมาถึงเวลาประมาน 11.30 น. ณ ลานปรีด...

4375 15 Jan 2018

ขอเชิญโรงแรมในจังหวัดสุพรรณบุรียื่นประกวดราคา

Request for Quotation: Peace Corps Thailand plans to host a “counterpart conference” for American volunteers and their future office supervisors in Suphanburi from March 19 to 21st. Che...

1190 17 Dec 2017

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3nd National Conference on Volunteerism)

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3nd National Conference on Volunteerism) “กระบวนการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   หลักการและเหตุผล อาสาสมัคร เป...

1753 07 Dec 2017

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางกำหนดบรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัล (Digital)

          23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานร่วมมือกันอย่าง เครือข่ายพลเมืองเน็ต, มูลนิธิกองทุนไทย, Social Technology Institute, สถาบันพระปกเกล้า...

1192 24 Nov 2017

กิจกรรม Govcamp Thailand: open space เพื่อการแลกเปลี่ยนในสังคมประชาธิปไตย

GovCamp เป็นกิจกรรมชุมนุมทางความคิดในรูปแบบ “open space” ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเขียนหัวข้อของตัวเองที่อยากนำเสนอให้คนอื่นได้ฟังไว้บนกระดานใหญ่ และลงคะแนนให้กับหัวข้อของคนอื่นที่ตัวเองอยากจะรับ...

3452 24 Nov 2017

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2560 (Media Awards 2017) ​  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่...

1009 01 Nov 2017

รับสมัครผู้ช่วยฯ

#รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ประจำศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว./สสส)  จังหวัดอุดรธานี #เราเน้นคุณลักษณะลึกลงไปภายในจิตใจ ที่ต้องการ ดังนี้ ๑.ถ่อมตน รักการเรียนรู้และมาเพื่อเรียนรู้แล...

1590 06 Oct 2017

หากคุณเป็นอีกคนที่มีไอเดียดีๆ อยากพลิกไทยให้ดีขึ้น อย่าปล่อยให้ความคิดของคุณต้องสูญเปล่า

หากคุณเป็นอีกคนที่มีไอเดียดีๆ อยากพลิกไทยให้ดีขึ้น อย่าปล่อยให้ความคิดของคุณต้องสูญเปล่า ส่งพลังความคิดของคุณมาที่ ดีแทคพลิกไทย แล้วมาร่วมกันพัฒนาสังคมไปด้วยกัน     Link to...

1184 08 Aug 2017

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา - คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” พร้อมเวิร์คช็อปที่จะทำให้ท่านเข้าถึงความคิดและจิตใจของตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ วันพุธที่...

1072 27 Jun 2017

รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2512 ซึ่งเห็นว่าในขณะนั้นบัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ ดั...

1351 12 Jun 2017

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อคนเข้าถึงวัยรุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อคนเข้าถึงวัยรุ่น มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียน ในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๖ แต่ได้ดำเน...

2000 01 Jun 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed method for Science research)

หลักการและเหตุผล                 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ย...

10551 07 Sep 2016

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย รุ่นที่ 8

หลักการและเหตุผล           ทักษะการใช้งานโปรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยถือเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดสมรรถนะหนึ่งของการเป็นนักวิจัยที่จะประสบความสำเร...

9786 06 Sep 2016

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนและรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้...

9611 01 Sep 2016

มูลนิธิรักษ์ไทย ประกาศสอบราคาจัดทำเว็ปไซด์มาลาเรียครั้งที่ 2 !!!

ประกาศสอบราคาจัดทำเว็ปไซด์มาลาเรียครั้งที่ 2 !!! มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำเว็ปไซด์ด้านมาลาเรีย  ตั้งแต่วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ปิดการรับซองราคาวันที่...

9585 08 Aug 2016

การประชุมป่าไม้ระดับโลกครั้งที่14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้นำด้านป่าไม้จากทั่วโลก ตบเท้าเข้าร่วมงานประชุมป่าไม้โลกครั้งที่ 14 ที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้โดยมุ่งหวังจัดสรรและกำหนดนโยบายป่าไม้โล...

12616 08 Sep 2015

Contact Information

  • : มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  • : webmaster@thaingo.org
  • : 082 178 3849
  • : www.thaingo.in.th

Thai NGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม