เจาะลึกมุมมองการเมืองภาคประชาชน

อารัติ แสงอุบล มุมมองการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน

สัมภาษณ์ อารัติ แสงอุบล : เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.ภาคอีสาน) ThaiNGO : ปัญหาทางออกประเทศไทย ที่จะพ้น วิกฤติ    มีแค่ไหน หลังรัฐประหาร ( 2557)ภ...

177 17 Sep 2021

Contact Information

  • : มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  • : webmaster@thaingo.org
  • : 082 178 3849
  • : www.thaingo.in.th

Thai NGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม