กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู้บ้านฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำ ขณะที่ประชุมชี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองทองคำที่มีสัดส่วนของชาวบ้านครึ่งต่อครึ่ง

39 30 Jul 2022

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู้บ้านฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำ ขณะที่ประชุมชี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองทองคำที่มีสัดส่วนของชาวบ้านครึ่งต่อครึ่ง

           19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย เดินทาไปยังศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.เลย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.เลย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านฯ เข้าร่วมประชุม

           ซึ่งผลจากที่ประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำในครั้งนี้มีข้อสรุปและให้ดำเนินการ ดังนี้

           1.ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดทำป้ายเฝ้าระวังติดตั้งในร่องน้ำที่มีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้ชาวบ้านได้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงใช้น้ำจากร่องน้ำที่มีสารโลหะหนัก และในส่วนเรื่องงบประมาณรองผู้ว่าฯจะจัดหางบประมาณ

           2.กรณีน้ำประปาหมู่บ้านที่ยังมีสารโลหะหนักปนเปื้อน ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านที่เป็นช่างซ่อมน้ำประปา ถ้าต้องใช้เครื่องกรองหรือปรับเปลี่ยนระบบแก้ใขปัญหาการปนเปื้อน ให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงเฝ้าติดตามและให้การช่วยเหลือ

           3.กรณีสันเขื่อนเหมืองแร่ทองคำทรุดตัว ก่อนจะปิดงบประมาณปีนี้ให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรงบมาแก้ใขให้ชาวบ้านโดยด่วน

           4.เรื่องประชุมปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ใขปัญหาสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองทุ่งคำ มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดส่งร่างแผนให้กับคณะทำงานและชาวบ้าน และต้องจัดสรรคณะกรรมการให้มีสัดส่วนของชาวบ้านเข้าร่วมครึ่ง ๆ และต้องเหมาะสม

           นอกจากนี้คณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำฯ จะเดินทางลงเก็บตัวอย่างดินและน้ำบริเวณภายในและภายนอกพื้นที่เหมืองแร่ทองคำในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

           ขณะที่ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.30 น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไขนภาสตีส (ปราจีนบุรี) และ BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาบริเวณประตูแดงทางเข้าออกเหมืองแร่ทองคำ เพื่อเข้าดูและเก็บตัวอย่างน้ำสารพิษและจุดที่ต้องทำการบำบัดในเหมืองแร่ทองคำ เนื่องจากการขายสินทรัพย์ในรอบที่จะถึงนี้ จะเป็นการขายสินทรัพย์ที่เป็นอาคารโรงงาน เครื่องจักร ถังใส่สารเคมี ทรัพย์สินภายในโรงงาน และผู้ที่จะซื้อสินทรัพย์ต้องรับผิดชอบบำบัดสารเคมีตกค้างและการขนย้ายออกจากพื้นที่ด้วย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านจึงได้พาทั้งสองบริษัทเข้าไปดูและเก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่าง ๆ

           ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านฯ ได้กล่าวว่า “กลุ่มหวังว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังไม่ปล่อยให้ชาวบ้านในพื้นที่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องรับสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ทองคำกลุ่มก็หวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการแต่งตั้งชาวบ้านเข้าไปเป็นคณะกรรมการโดยมีสัดส่วนครึ่ง ๆ ของคณะการ และจะต้องให้ความใส่ใจต่อความต้องการของชาวบ้านผู้ที่เป็นคนในพื้นที่มากกว่าที่เคยเป็นมา”

Contact Information

  • : มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  • : webmaster@thaingo.org
  • : 082 178 3849
  • : www.thaingo.in.th

Thai NGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม