โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เฟสที่ 2

863 24 Jul 2022

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งานระดับกลางของ Microsoft Office เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการเอกสารและรายงานต่างๆ ได้แบบมืออาชีพซึ่งจะช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก ๆ สาหรับธุรกิจของคุณ

 

หลักสูตร Microsoft Word Intermediate

เรียนรู้การจัดการงานเอกสาร ทางานกับการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์ เทคนิคการจัดการย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร ปรับแต่งตารางของคุณเอง สารบัญและหน้าปก ดาเนินการจดหมายเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการพิมพ์เอกสาร และตรวจสอบเอกสารพร้อมการพิสูจน์อักษร และปกป้องเอกสารจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPA9nbLFZPUqL1n_jaRsE6Yj

 

หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate

การจัดการตารางคานวณ, การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน, เทคนิคการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน, เทคนิคการพิมพ์แผ่นงาน, เทคนิคการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคานวณ, เทคนิคการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน, เทคนิคการสรุปข้อมูลบนแผ่นงานด้วยเครื่องมือยอดนิยม, เทคนิคการป้องกันแผ่นงาน

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPDtRRO9m_olNpzz1lYuRyzi

 

หลักสูตร Microsoft PowerPoint Intermediate

เรียนรู้เทคนิคการจัดการงานนาเสนอ, เทคนิคการใช้งานข้อความบนสไลด์, เทคนิคการแทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ, เทคนิคการแทรกวิดีโอบนสไลด์, เทคนิคการกาหนดการเคลื่อนไหว, เทคนิคการตั้งค่างานนาเสนอ

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPCN79yrddJrEYZWY3US9N-R

 

หลักสูตร Microsoft Sway

เรียนรู้วิธีสร้างและใช้เทมเพลต Sway ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า วิธีเพิ่มและฝังเนื้อหาด้วยข้อความและรูปภาพ ค้นหาและนาเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่น และแชร์สิ่งที่คุณสร้างเสร็จแล้วกับผู้อื่นทางออนไลน์

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPB_Ui6kJIscgeC608rmwmH6

 

หลักสูตร Basic Cybersecurity

เรียนรู้การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล, การป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์, การป้องกันมัลแวร์, การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย, การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง, การป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลจากไซเบอร์ และ ตัวอย่างภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPAqQ9fERfI0VjM-pM68xKIp

 

Contact Information

  • : มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  • : webmaster@thaingo.org
  • : 082 178 3849
  • : www.thaingo.in.th

Thai NGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม