ราชบุรีเฮ...ศาลปกครองเพชรบุรีสั่งเพิกถอนใบอนุญชาวาตฟาร์มเลี้ยงไก่กำนันดัง

130 01 Oct 2021

             นายศรีสุวรรณ จรชาวรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 11 หมู่ 12 ต.รางบัว และหมู่ 10 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีว่าได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการที่นายก อบต.รางบัวและปศุสัตว์ราชบุรี ได้อนุญาตให้กำนันตำบลรางบัว และนายทุนทำฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ 2 ฟาร์มกว่า 1 แสนตัว ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไข้หวัดนก หรือเชื้อ H5N1 และเชื้อ H5N8 จนสมาคมฯต้องนำชาวบ้านไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรีเมื่อ 29 พ.ย.62 แล้วนั้น

              บัดนี้ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงไก่ ลงวันที่ 11 ก.ย.62 และใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตฟาร์มของกำนันในพื้นที่ดังกล่าว ฉบับวันที่ 10 ก.ย.63 ที่นายก อบต.รางบัวออกให้เสีย โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำสั่งออกใบอนุญาตและคำสั่งต่ออายุใบอนุญาตโดยทันที

              โดยสาเหตุที่ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฟาร์มเลี้ยงไก่ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจของ นายก อบต.รางบัว ไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2555 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรางบัว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า “สถานที่เลี้ยงสัตวต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนในรัศมี 1,500 เมตร เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน และต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญต่อประชาชน หรือแหล่งชุมชนใกล้เคียง” 

              แต่ปรากฏว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ของกำนันในพื้นที่มีการจัดทำประชาคมแต่ชาวบ้านเห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มจากปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดตามประกาศของจังหวัดราชบุรีเสียก่อน แต่ทว่านายก อบต.รางบัวกลับให้ใบอนุญาตให้เลี้ยงได้ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้ง

              ทั้งนี้ นายก อบต.รางบัว และเจ้าของฟาร์มดังกล่าวมีตำแหน่งเป็นถึงกำนัน ถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พรบ.สภาตำบลฯ 2537 และพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับ การอนุญาตและการมาดำเนินการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ และอาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับด้วย สมาคมฯจึงจะนำคำพิพากษาไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

Contact Information

  • : มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  • : webmaster@thaingo.org
  • : 082 178 3849
  • : www.thaingo.in.th

Thai NGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม