1 2 3 Last
Children’s playgrounds contaminated with pesticides from apple and wine orchards

Children’s playgrounds contaminated with pesticides from apple and wine orchards

  https://panap.net/2019/05/childrens-playgrounds-contaminated-with-pesticides-from-apple-and-wine-orchards/   Unique worldwide scientific study on pesticide contamination of play

914 21 Jun 2019

Clashes in Hong Kong legislature over extradition bill and other stories in JUST ASIA, Episode 258

Clashes in Hong Kong legislature over extradition bill and other stories in JUST ASIA, Episode 258

An Announcement by the Asian Human Rights Commission AHRC TV: Clashes in Hong Kong legislature over extradition bill and other stories in JUST ASIA, Episode 258 This week Just Asia begins with H

1383 18 May 2019

แอมเนสตี้ถามถึงชะตากรรมของคนไทยสามคนที่ถูกเวียดนามส่งตัวกลับ

แอมเนสตี้ถามถึงชะตากรรมของคนไทยสามคนที่ถูกเวียดนามส่งตัวกลับ

  สำนักงานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรถามถึงความปลอดภัยและชะตากรรมของคนไทยสามคน หลังมีรายงานข่าวที่ระบุว่า ทางการเวียดนามอาจส่งตัวทั้งสามคน ได้แก่ ชูชีพ

922 18 May 2019

ศรีสุวรรณวิงวอนประชาชนช่วยจับผิดเหตุผลการขึ้นค่ารถเมล์

ศรีสุวรรณวิงวอนประชาชนช่วยจับผิดเหตุผลการขึ้นค่ารถเมล์

  หลังศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางชี้หากประชาชนช่วยจับผิดว่ารถโดยสารทุกประเภทไม่ได้ปรับปรุงรถและบริการให้ดีขึ้นตามข้ออ้างอาจทำให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการขึ้น

356 28 Apr 2019

กกต.เรียกศรีสุวรรณไต่สวนเพิ่มกรณีหุ้นสื่อธนาธร

กกต.เรียกศรีสุวรรณไต่สวนเพิ่มกรณีหุ้นสื่อธนาธร

  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 62 เวลา 10.00 น.นี้ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสำนวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เชิญตน

590 28 Apr 2019

ศาลปกครองมีคำสั่งเรียกคู่กรณีไต่สวนระงับขึ้นค่ารถเมล์

ศาลปกครองมีคำสั่งเรียกคู่กรณีไต่สวนระงับขึ้นค่ารถเมล์

  ศรีสุวรรณเรียกร้องบิ๊กตู่เรียกคืนสัมปทานรถร่วมเอกชนมาให้รัฐบริหารเองทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รั

548 28 Apr 2019

กกต.เรียกศรีสุวรรณไต่สวนกรณีสุเทพ-เบญญาจงใจหาเสียงฝ่าฝืน ม.92(2)ยุบพรรค

กกต.เรียกศรีสุวรรณไต่สวนกรณีสุเทพ-เบญญาจงใจหาเสียงฝ่าฝืน ม.92(2)ยุบพรรค

  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 62 เวลา 13.30 น.นี้ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนัง

549 28 Apr 2019

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวกทม.ฟ้องศาลปกครองขอไต่สวนฉุกเฉินระงับการขึ้นค่ารถเมล์

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวกทม.ฟ้องศาลปกครองขอไต่สวนฉุกเฉินระงับการขึ้นค่ารถเมล์

            นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ณัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้มีมติเมื่อวันที่ 14

396 27 Apr 2019

แถลงการณ์      คัดค้านการขึ้นค่ารถเมล์-ชี้เป็นการตลบหลังคนจนเมืองหลังเลือกตั้ง

แถลงการณ์     คัดค้านการขึ้นค่ารถเมล์-ชี้เป็นการตลบหลังคนจนเมืองหลังเลือกตั้ง

แถลงการณ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง    คัดค้านการขึ้นค่ารถเมล์-ชี้เป็นการตลบหลังคนจนเมืองหลังเลือกตั้ง ............................. ตามที่เพจเฟซบุ๊ก “รถ

544 13 Apr 2019

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรียื่นนายกฯบอกเลิกสัญญาไม่ยอมให้ที่ดินก่อสร้างมอเตอร์เวย์อีกต่อไป นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิด

411 13 Apr 2019

ศรีสุวรรณสวน“บิ๊กแดง”การเข้าชื่อถอดถอน ผบ.ทบ.ทำได้มีกฎหมายรองรับ

ศรีสุวรรณสวน“บิ๊กแดง”การเข้าชื่อถอดถอน ผบ.ทบ.ทำได้มีกฎหมายรองรับ

              นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้กล่าวในที่ปร

476 13 Apr 2019

ศรีสุวรรณฉะ กกต.”บัตรเขย่ง”ไม่มีในกฎหมาย/จ่อตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอน 7 กกต.

ศรีสุวรรณฉะ กกต.”บัตรเขย่ง”ไม่มีในกฎหมาย/จ่อตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอน 7 กกต.

              นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาแ

354 13 Apr 2019

ศรีสุวรรณบุก กกต.หากไม่นำบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มานับอาจทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็น “โมฆะ”

ศรีสุวรรณบุก กกต.หากไม่นำบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มานับอาจทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็น “โมฆะ”

  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าวันนี้(25 มี.ค.62)เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อคัดค้านการที่ กกต.จะนัดประชุมเพื่อชี้ว่าบัตรเลือกตั้

328 13 Apr 2019

ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบคุณสมบัติธนาธรกรณีมีหุ้นในสื่อ

ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบคุณสมบัติธนาธรกรณีมีหุ้นในสื่อ

  ตามที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบและในสื่อต่างๆรายงานตรงกันพบว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หรือมีเดีย ทำหนังสือถ

510 13 Apr 2019

กกต.เรียกศรีสุวรรณสอบกรณีร้องปิยบุตรกล่าวหาคนอีสานว่าเป็นคนตลก

กกต.เรียกศรีสุวรรณสอบกรณีร้องปิยบุตรกล่าวหาคนอีสานว่าเป็นคนตลก

              นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กกต. ได้มีหนังสือเชิญไปให้ถ้อยคำ ในวันพุธที่ 27 มี.

408 13 Apr 2019

กกต.เรียกศรีสุวรรณให้ถ้อยคำสอบธนาธรกรณีโอนทรัพย์สิน Blind trust

กกต.เรียกศรีสุวรรณให้ถ้อยคำสอบธนาธรกรณีโอนทรัพย์สิน Blind trust

  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีที่สมาคมฯได้เคยร้องเรียนเมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 ให้มีการต

443 13 Apr 2019

ความเห็นต่อกรณี  รัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีให้ SCG เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ความเห็นต่อกรณี รัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีให้ SCG เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

( ขอบคุณภาพ ThaiPBS   :   https://news.thaipbs.or.th/content/278194 )   ความเห็นต่อกรณี รัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีให้ SCG เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมื

1079 22 Mar 2019

กสม. จัดงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กสม. จัดงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กสม. จัดงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล “อังคณา” ชี้ รูปแบบคุกคามเปลี่ยนไปจากเดิม ใช้กฎหมาย-ฟ้องร้อง หวังปิดปาก เผย รอบปีที่ผ่านรับร้องเรียน 15 เรื่อง ระบุนักปกป้

663 22 Mar 2019

เด็ก 7 ขวบเล่นพนันแล้ว

เด็ก 7 ขวบเล่นพนันแล้ว

งานวิจัยเผย เด็ก 7 ขวบเล่นพนันแล้ว ชี้ ยุคโซเชียล ทำยอดนักพนันออนไลน์วัยโจ๋พุ่ง เตือน ห่วงกระทบสมองโทษคล้ายยาเสพติด ฉุดรั้งทักษะชีวิตในระยะยาว แนะ รัฐ ชูแก้ปัญหานักพนันเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ

733 22 Mar 2019

กสม.ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2562

กสม.ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10.30 น – 13

1033 01 Mar 2019

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th