ศรีสุวรรณจ่อบุกร้อง รมว.ยุติธรรมขอเปิดทางให้วัฒนา อัศวเหมกลับมาสู้คดี

66 views

 

            นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามทวงถามหนังสือที่นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย ที่เคยร้องขอโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายสมานสามัคคีของนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2559 และขอการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เนื่องจากนายวัฒนายืนยันว่ามีหลักฐานใหม่ที่เป็นเงื่อนไขที่สามารถขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีได้นั้น

ทั้งนี้ ตาม พรบ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 2526 ประกอบระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 2560 การขอรื้อฟื้นคดีอาญาเพื่อขอพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้หากเข้าเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ข้อคือ 1)คำเบิกความของพยานในคดีเดิมนั้นเป็นเท็จ หรือ 2)พยานหลักฐานเดิมปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือ 3)มีพยานหลักฐานใหม่ ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ โดยที่พยานหลักฐานนั้นๆมิได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้นำสืบในคดีเดิม และต้องไม่ใช่เป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่ก่อนแล้ว และผู้ร้องทราบดี เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่มิได้นำมาสืบในคดีเดิม โดยพยานหลักฐานใหม่นั้นมีความสำคัญมากพอจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาคดีเดิม เช่น คดีเดิมฟ้องผิดตัวหรือถูกใส่ความ เป็นต้น

โดยที่นายวัฒนา อัศวเหมยืนยันมาโดยตลอดว่า มีพยานหลักฐานใหม่และตนถูกใส่ความ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำเบิกความของพยานในคดีเดิมนั้นเป็นเท็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจโดยมิชอบในสมัยดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทยเพื่อบังคับให้สภา อบต.คลองด่าน ประชุมให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติและมีหนังสือยืนยันแล้วว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาจึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

การรื้อฟื้นคดีดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายผู้ต้องรับโทษหรือผู้สืบสันดานหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นคำร้องให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะมีคณะกรรมการพิจารณารับคำร้องขอการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และกรรมการอื่นอีก 10 คน ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาตามคำขอได้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์หรือไม่

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ดังกล่าวไปยื่นคำร้องต่อ รมว.กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราาชการ อาคาร A อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th