วาระซ้อนที่ไม่จำเป็น...

297 views

 

 

อ่านข้อความสำคัญของประกาศ ที่ครม.อนุมัติใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมCOVID-19 ยาแรงที่รัฐบาล ตัดสินใจออกมาซึ่งล่าช้าแทบจะเกินเยียวยา สำหรับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังกล่าวนั้น มีทั้งการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน, ห้ามเดินทาง ห้ามเผยแพร่ข่าวสาร “ที่อาจทำให้ประชาชนแตกตื่น” ห้ามใช้อาคารเพื่อนการรวมตัว และที่น่าสนใจ คือ มาตรการห้ามรวมตัวกันหรือมั่วสุมชุมนุมทำกิจกรรมทุกประเภท

การห้ามทำกิจกรรมชุมนุม รวมตัว เพื่อป้องกันการระบาด การแพร่เชื้อ นั้นพอเข้าใจได้ แต่การห้ามชุมนุมยุยงเพื่อให้เกิดความไม่สงบ เรียบร้อย อันนี้ผิดวาระมาก ซึ่งยังคงสะท้อนเบื้องลึกความคิดของรัฐบาลทหารที่มอง หรือมีแบบแผนการปฏิบัติกับประชาชน

อีกทั้ง 9 มาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมายังดู ไม่เพียงพอ หละหลวม และไม่มีมาตรการรองรับ ผลกระทบในด้านต่างๆ สำหรับสถานการณ์ ตอนนี้ ต้องการคำสั่งเร่งด่วน อีกหลายๆ เรื่อง รวมถึง อำนาจการตัดสินใจ การเข้าถึงทรัพยากร เครื่องมือ บุคลากร และงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน ลุกลาม

การสำรองสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ ในกรณีมีการค้นพบผู้ติดเชื้อ การแยก การคัดกรอง การรักษา และการฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที เหล่านี้ ยังขาดความชัดเจนออกมา แทบทั้งสิ้น กับ
14 วันสำหรับหลายๆชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คนที่ต้องหาเช้ากินค่ำ คนที่แบกภาระค่าใช้จ่าย อาหารการกิน

จริงๆ แล้ว อยากเห็น การระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกหน่วยงาน เข้ามาร่วมมือ แบบบูรณาการ มีแผนงานร่วม ไม่มีแยกหน่วยเหล่า กระทรวง ทบวงกรม ทำงานภายใต้แก้ไขสถานการณ์ รวมถึงการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร แบบเกาะติดสถานการณ์ให้ประชาชนรับรู้ ตามความเป็นจริง อีกทั้ง ควรจะเปิดโอกาสหรือดึงความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่มีศักยภาพ ภาคประชาชนที่มีประสบการณ์ รวมถึงองกรค์กรบุคลาการทางการแพทย์จากต่างประเทศ ที่ยินดีและพร้อมช่วยเหลือ โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการดูแล รักษา เยียวยา ฟื้นฟูระดับท้องถิ่น ชุมชน ต้องเข้าง่าย ใกล้บ้าน นั้นสำคัญมาก ในเวลานี้ ที่สำคัญ รัฐให้บริการฟรี
!!  

โดยเฉพาะ มาตรการอพยพประชาชน หากไม่จำเป็น จริงๆ ควรจะคิดให้รอบคอบ เพราะนั่นจะมีปัญหารายละเอียดตามมา ที่ต้องมีแผน มีมาตรการอีก ดังนั้น เพื่อให้หลีกเลี่ยงวาระซ่อนเร้นที่รัฐบาลกังวล ว่าประชาชนจะรวมตัวกัน ทำลายเสถียรภาพรัฐบาล รัฐบาลเองก็ต้อง หาทางปิดโอกาสเช่นนั้นด้วยทางออก ที่หลากหลายและเพียบพร้อมด้วย


ทีมงานไทยเอ็นจีโอ

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th