งานเปิดตัวรายงานวิจัย “แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย”

609 views

งานเปิดตัวรายงานวิจัย แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย

ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยพึ่งพาผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในรูปแบบของแรงงานข้ามชาติเป็นระยะเวลายาวนาน การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในชนบทไทยที่ประชากรย้ายไปทำงานในเขตเมือง แม้จะมีจำนวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในภาคเกษตรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นต่างๆในกลุ่มแรงงานข้ามชาติยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความยากลำบากที่จะเข้าถึงแรงงานเกษตรข้ามชาติที่ส่วนมากจะทำงานและอยู่อาศัยในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล รวมทั้งการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะในประเด็นแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมที่ยังมีไม่มากพอเป็นผลให้ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอในหลายๆประเด็นและมีการละเมิดสิทธิแรงงาน

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Migration Network - MMN) จะเปิดตัวรายงานวิจัย เรื่อง  แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย (The Foreign Correspondents' Club of Thailand - FCCT) รายงานชิ้นนี้เสนอผลการวิจัยของโครงการวิจัยสามปีที่ดำเนินการโดยเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Solidar Suisse โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาประเด็นผู้ใช้แรงงานข้ามชาติและการย้ายถิ่นเพื่อการทำงานภาคเกษตรของประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ ที่ทำการผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา นอกจากนี้ รายงานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์การทำงานที่แรงงานข้ามชาติประสบพบเจอ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงสิทธิและความคุ้มครองแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรม

 

งานเปิดตัวรายงานดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีผู้แปลภาษาไทยและภาษาพม่าตลอดงาน

 

รายนามผู้บรรยาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณญาณิน วงค์ใหม่ ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง yanin@mekongmigration.org และ 084-687-2910

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th