งานเสวนา “หยุดย่ำ ซ้ำ รอยเดิม”

367 views

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้การปกครองของคสช.และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมาตลอดระยะเวลาห้าปีเห็นว่าหากไม่มีการชำระล้างผลจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เยียวยา จำกัดอำนาจของกองทัพ ทบทวนแก้ไขประกาศ คำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช. กฎหมายที่ผ่านสนช.ไปจนถึงรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยก็อาจจะยังวงเวียนอยู่กับผลพวงการรัฐประหารมากกว่าห้าปี จนอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ จึงจัดทำข้อเสนอข้อเสนอในการจัดการผลพวงการรัฐประหารเพื่อเป็นแนวทาง และข้อถกเถียงอันจะนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและก่อร่างสร้างนิติรัฐให้เกิดขึ้น

 

งานเสวนา “หยุดย่ำ ซ้ำ รอยเดิม” จัดขึ้นที่ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แห่งประเทศไทย (FCCT) : ชั้น เพนท์เฮ้าส์ อาคารมณียา ถนนเพลินจิต (ติดสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.- 20.00 น.

 

กรุณาลงทะเบียนเข้างานที่ https://forms.gle/3qHSFHct4vaEmabT9


ด้วยความเคารพอย่างสูง
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

เสวนา หยุด ย่ำ ซ้ำ รอยเดิม

เปิดตัวหนังสือข้อเสนอในการจัดการผลพวงการรัฐประหาร

 

            16 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2560 เข้ารับตำแหน่ง เป็นผลให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สิ้นสุดอำนาจตามกฎหมาย และทำให้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) .. 2557 สิ้นสุดลง  อย่างไรก็ตามผลพวงจากการยึดอำนาจและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจมาตลอดระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารนั้นยังดำรงอยู่อย่างชัดเจน นายกรัฐมนตรียังคงเดิมคือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นอันดับหนึ่ง

นอกจากนี้แม้หัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/62 เพื่อจัดการกับคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ยังดำรงอยู่บางส่วนและโอนคดีพลเรือนที่ขึ้นศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมแล้ว แต่คำสั่งหัวหน้าคสช.ส่วนใหญ่ที่ออกมารวมถึงกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติกว่า 444 ฉบับ นั้นก็จะยังมีผลจนกว่าจะมีกฎหมายออกมายกเลิกภายหลัง และส่วนหนึ่งของกฎหมายเหล่านี้ยังก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และแผ่ขยายอำนาจของทหารเข้ามาสู่เขตแดนของพลเรือน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้การปกครองของคสช.และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมาตลอดระยะเวลาห้าปีเห็นว่าหากไม่มีการชำระล้างผลจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เยียวยา จำกัดอำนาจของกองทัพ ทบทวนแก้ไขประกาศ คำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช. กฎหมายที่ผ่านสนช.ไปจนถึงรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยก็อาจจะยังวงเวียนอยู่กับผลพวงการรัฐประหารมากกว่าห้าปี จนอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ จึงจัดทำข้อเสนอข้อเสนอในการจัดการผลพวงการรัฐประหารเพื่อเป็นแนวทาง และข้อถกเถียงอันจะนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและก่อร่างสร้างนิติรัฐให้เกิดขึ้น

งานเสวนา หยุดย่ำ ซ้ำ รอยเดิมเพื่อเปิดตัวหนังสือข้อเสนอในการจัดการผลพวงการรัฐประหารครั้งนี้จัดขึ้นสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แห่งประเทศไทย (FCCT) ชั้น เพนท์เฮ้าส์ อาคารมณียา ถนนเพลินจิต (ติดสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 - 20.00 น.

กรุณาลงทะเบียนที่เข้างานที่ https://forms.gle/3qHSFHct4vaEmabT9

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเสวนา หยุดย่ำ ซ้ำ รอยเดิม

ข้อเสนอในการจัดการผลพวงการรัฐประหาร

สถานที่  FCCT วันที่ 29 .. 62  เวลา 18.00 .- 20.00 .

17.30- 18.00.            ลงทะเบียน

            18.00 - 18.15.           กล่าวเปิดงาน - เยาวลักษ์  อนุพันธ์

            18.15 - 18.40.           แนะนำหนังสือข้อเสนอ - มนทนา ดวงประภา 

            18.40 -20.00.            ร่วมแลกเปลี่ยน โดย

ดำเนินรายการโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์  มธ.

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th