บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทย ในการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ

49 views

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทย ในการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ภายใต้ชื่องาน  “บขส. มอบของขวัญปีใหม่ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ”  พร้อมขึ้นรถทัวร์ชมการสาธิตวิธีการ “เผือก” โดยพนักงาน บขส. ที่ผ่านการอบรม เพื่อหยุดการคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ที่ลานผู้โดยสารชั้น 1 ติดกับประตูทางเข้าที่ 4 

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หมอชิต (จตุจักร)

 

สืบเนื่องจากอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะถึงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเทศกาลปีใหม่ๆในทุกๆปีจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านด้วยการใช้รถในระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถทัวร์ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทย ในการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้

 

ทั้งนี้จากผลการสำรวจของ เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง พบว่า 45% ของผู้โดยสารหญิงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเคยมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศระหว่างใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งจากการสำรวจดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า พนักงานผู้ให้บริการบนรถจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศและหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้  ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและ บขส. จึงเกิดขึ้นเพื่อติดอาวุธให้พนักงานบนรถทัวร์ซึ่งเป็นรถในระบบของ ขสมก. สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางเพศและช่วยเหลือผู้โดยสารได้โดยที่ตัวเองก็ปลอดภัยด้วย

 

การร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยและบขส.ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในครั้งแรกระหว่างภาคประชาสังคมกับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อรณรงค์หยุดยั้งการคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ  โดยกิจกรรมการรณรงค์จะประกอบด้วย การฝึกอบรมพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับของ บขส. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอดส่องป้องกันและจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดกับผู้โดยสาร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ คู่มือเผือกสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ เว็บไซต์ E-learning ต้นแบบการฝึกอบรมพนักงานขนส่งสาธารณะ และภาพยนตร์สั้นรณรงค์ให้ผู้โดยสารตระหนักและรับรู้แนวทางการรับมือปัญหาการคุกคามทางเพศ ที่จะเผยแพร่บนรถโดยสารของ บขส. โดยเครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ เตรียมที่จะขยายงานรณรงค์และฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังหน่วยงานขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ต่อไป เพื่อเป้าหมายในการลดปัญหาความรุนแรงจากการถูกคุกคามทางเพศ และสร้างการเดินทางบนระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและประชาชนทุกเพศทุกวัย 

 

ในการนี้ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเวทีเสวนา “บขส. มอบของขวัญปีใหม่ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ที่ลานผู้โดยสาร ชั้น 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ สื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ อาทิ

 

             การเปิดตัว “ทีมพนักงานเผือก” จากพนักงาน บขส. ที่ผ่านการอบรม พร้อมด้วย “คู่มือเผือกสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ” ฉบับสมบูรณ์

 

             การฉายภาพยนตร์สั้นรณรงค์ให้ผู้โดยสารตระหนักและรับรู้แนวทางการรับมือปัญหาการคุกคามทางเพศ ซึ่งจะเผยแพร่บนรถโดยสารของ บขส. ทุกคันทั่วประเทศ

 

             การเสวนาในประเด็นความร่วมมือระหว่าง บขส. กับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงเพื่อแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนรถโดยสารของ บขส. อย่างเป็นรูปธรรม วิทยากรประกอบด้วย

 

              คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่จะมาเปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศในระบบของ บขส. และแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจเข้าร่วมเป็น “ทีมเผือก” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของ บขส.

 

              คุณวราภรณ์ แช่มสนิท และคุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ตัวแทนจากเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ที่จะมาเปิดเผยข้อมูลสถิติการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ และบอกเล่าประสบการณ์การสร้าง “ทีมพนักงานเผือก” ของ บขส.  และแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ

 

             การสาธิตวิธีการใช้เว็บไซต์ E-learning ต้นแบบสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้โดยสาร และหยุดยั้งปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ

 

             ขึ้นรถโดยสารของ บขส. เพื่อชมการสาธิต “วิธีเผือก” ของพนักงาน โดยตัวแทนพนักงาน บขส. ที่ผ่านการอบรมจากเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

 

 

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่

โทร. 080-970-7492  , 098-280- 2597

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th