อนาคต อัลอัซฮัร ไทย จากผู้นำวิชาการศาสนาสู่วิชาการสามัญ

572 views

อนาคต อัลอัซฮัร ไทย จากผู้นำวิชาการศาสนาสู่วิชาการสามัญ

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้
Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur
https://www.deepsouthwatch.org/node/11502
             ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน


              ในขณะนักเรียนมัธยมทั่วประเทศกำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆของประเทศไทย
 

             แต่สำหรับนักเรียนมุสลิมภาคใต้ ดูเหมือนจะมีทางเลือกมากกว่านักเรียนทั่วไปแม้สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาการมุสลิมในประเทศจะมีอยู่เพียง 3 แห่ง เท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะนักเรียนส่วนหนึ่งกำลังหาที่เรียนในต่างประเทศ  สถาบันหนึ่งที่นักศึกษามุสลิมใต้ต้องการไปเรียนมากที่สุดคือ มหาวิยาลัยอัลอัซฮัร(AL-Azhar) ประเทศอียิปต์  สถาบันวิชาการศาสนาของโลกมุสลิม ซึ่งก่อตั้งมานานนับพันปี เรียกได้ว่าเก่าแก่กว่ามหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ของอังกฤษเสียอีก(โปรดดูรายละเอียดจากผู้เขียนใน http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur/2008/05/18/entry-1)

            ความเป็นจริงมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการจัดการเรียนทุกสาขาอาชีพรวมทั้งแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์เพียงแตกต่างจากที่อื่นคือบูรณาการกับหลักคำสอนศาสนาอิสลามทุกคนต้องท่องพระมหาคัมภีร์กุรอาน วจนะศาสดาจึงทำให้มุสลิมทั่วโลกเช่นกันอยากไปศึกษาที่นี่รวมทั้งนักเรียนไทย

            วันที่26-27 กรกฎาคม 2561   ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี      มีการรวมพลคนอัล อัซฮัร กล่าวคือ มีการรวมพลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย อัซฮัรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ (มูอาดาละห์) มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 250 คนเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศอ.บต.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศของโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง พร้อมทำความเข้าใจและขับเคลื่อนงานด้านทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบบังคับของการสมัครทุนเพื่อง่ายและสะดวกต่อการสมัครรับทุน เพราะในแต่ละปีจะมีเยาวชนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัครทุนจำนวนมากและเป้าหมายที่สำคัญคือระดมสมองเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงว่ามีเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฎว่ามีมากมายแต่ที่จุดที่ทุกคนเห็นร่วมกันคือสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือทั้งประเทศ ดำเนินการจัดทำใบรับรองวิทยฐานะ     (มูอาดาละห์) เพิ่มเติมในด้านสายสามัญ เพื่อความหลากหลายของการศึกษาที่จะกลับมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะแพทย์ศาสตร์เพราะปีหนึ่งๆมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรมอบทุนการศึกษาด้านนี้แก่เด็กไทยไม่ต่ำกว่าสิบทุนแต่เด็กไทยที่จบสถาบันในประเทศไปเรียนต่อไม่ได้เพราะยังไม่ได้ใบรับรองวิทยฐานะด้านนี้ในขณะที่นักเรียนไทยหากจบจากมาเลเซียไปเรียนต่อได้  (โปรดดูhttp://spmcnews.com/?p=8453)

     หากสถาบันต่างๆในประเทศไทยได้รับใบรับรองวิทยฐานะด้านนี้ด้วยจะทำให้นักเรียนไทยสามารถไปต่อมหาวิทยาลัยนี้ไม่ว่าผ่านทุนการศึกษาหรือทุนส่วนตัว  ต่อไปนักเรียนไทยจะไปเรียนที่นี่ก็จะไม่ไปเรียนด้านศาสนาอย่างเดียวแต่จะไปเรียนสามัญด้วยเป็นการตอบโจทย์การศึกษาและความมั่นคงรวมทั้งสันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะจะช่วยชาติผลิตบุคคลากรในสาขาที่ขลาดแคลนโดยเฉพาะมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

        ดังนั้นจึงฝากไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  การศึกษาส่วนหน้า  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลไทย   อันเป็นหน่วยงานของรัฐประสานไปในนามรัฐบาลไทยกับอียิปต์และมหาวิทยาลัยอัซฮัรก็จะสำเร็จเร็วขึ้น (ซึ่งในอดีตผู้เขียนทราบมีการดำเนินการอยู่แล้วเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาในนามรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร)

หมายภาพประกอบ

จาก https://www.facebook.com/shukur.dina/posts/10217178748121213

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th