เรื่อง ขอให้ระงับใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

186 views

ชื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: นาหนองบง

ด่วนที่สุด จดหมายเปิดผนึก วันที่ ๑๙พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอให้ระงับใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน และ ขอตรวจสอบและขอสำเนาใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เรียน อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, อุตสาหกรรมจังหวัดเลย สำเนาถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตามเกิดเหตุการณ์ที่ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้านได้ถูกกองกำลังเถื่อนปิดล้อมหมู่บ้าน จับกุม ขู่ฆ่า และรุมซ้อมทำร้ายร่างกาย เพื่อเปิดทางในการขนแร่ทองแดงของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ในคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึง เช้าวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้านบาดเจ็บหลายสิบราย โดย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้ส่งจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงท่าน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตการซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตการขนแร่ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านซึ่งมีสัญญาณความรุนแรงในพื้นที่มาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้งล่าสุดจากการเข้ามาข่มขู่คุกคามของพลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาคและพวก แต่กระนั้นแล้ว บริษัท ทุ่งคำ จำกัด และกองกำลังเถื่อนดังกล่าวก็ยังเข้ามาก่อเหตุการณ์ร้ายแรงทำร้ายประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน เพื่อขนแร่ออกไปได้ โดยบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้อ้างว่ามีใบอนุญาตการซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตการขนแร่ ที่ถูกต้องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทั้งนี้ จากจดหมายชี้แจงที่ ลย. ๐๐๓๓(๒)/๐๘๕๒ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗จากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ที่มิได้แจงรายละเอียดเรื่องใบอนุญาตการซื้อ – ขายแร่ และใบอนุญาตการขนแร่ ทั้งหมดของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด รวมถึงการอนุญาตให้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการขนแร่ แม้ว่าทางกลุ่มฯ จะมีหนังสือถึงท่านอีกครั้ง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและแจ้งเรื่องมายังกลุ่มฯ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีความสำคัญและจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน เพราะเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้ คือสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในหมู่บ้านตามวันเวลาดังกล่าว และสถานการณ์ ณ ขณะนี้ยังมีแนวโน้มการก่อเหตุรุนแรงที่ประชาชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน มีความเสี่ยงจะถูกคุกคามทำร้ายมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังนี้ ทางกลุ่มฯ จึงใคร่ขอให้ท่านได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนใน ๖ หมู่บ้าน โดยขอให้มีคำสั่งด่วนที่สุดให้ระงับใบอนุญาตการซื้อ-ขายแร่ และใบอนุญาตขนแร่ ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทั้งหมดเอาไว้ก่อนรวมถึง ทางกลุ่มฯ ขอตรวจสอบ และขอสำเนา หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเอกสารขออนุญาต ใบอนุญาตซื้อ – ขายแร่และใบอนุญาตขนแร่ ทั้งหมดของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ได้แก่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ซื้อแร่ มีสิทธิหรือมีใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ–ขายแร่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตผู้ขายแร่ที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขายแร่ มีสิทธิหรือมีใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ–ขายแร่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตให้ทำการซื้อ–ขายแร่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสัญญาการซื้อ–ขายแร่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขนแร่มีสิทธิในการขนย้ายแร่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตในการขนแร่ - หนังสือ และเอกสารขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตรับช่วงการขนแร่ ทางกลุ่มฯใคร่เรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการตามความดังกล่าวข้างต้นโดยด่วนที่สุด กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ๘๖หมู่ ๓ บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวงอ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th